Formació i treball

El Programa Treball i Formació impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pretén que persones que es trobin en situacions d’extrema vulnerabilitat i amb un major risc d’exclusió social tinguin l’oportunitat d’accedir al mercat laboral. Així doncs, mitjançant la contractació de 12 mesos; a través de l’acompanyament es pretén millorar la situació social i d’ocupabilitat de les persones. 

Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats

El programa ofereix a joves especialment vulnerables en aquest cas aquells que han estat tutelats o extutelats per la Generalitat de Catalunya un contracte de treball de 12 mesos i l’acompanyament amb la finalitat d’afavorir i facilitar les transicions posteriors al mercat laboral ordinari.  

Amb la col·laboració de: