Primera Assemblea d’Eina Activa

20/05/2024 | Eina Activa

El 17 de maig es va fer la primera assemblea de persones treballadores d’Eina Activa al centre de recuperació de fusta de #casasrecuperaciodepalets.

Aquest esdeveniment marca un punt de partida per a l’organització, amb l’objectiu clar de millorar tant els processos productius com el benestar de totes les persones que formen part d’aquesta entitat. Durant l’assemblea, es van abordar diversos temes fonamentals per al desenvolupament futur de l’empresa, incloent-hi la implementació de noves metodologies de treball, l’optimització de recursos, i l’adopció de pràctiques sostenibles en la recuperació de fusta.

A més, es va fomentar un espai de diàleg obert on les persones treballadores van poder expressar les seves inquietuds, compartir idees innovadores i proposar solucions per als reptes actuals. Aquesta col·laboració activa no només busca incrementar l’eficiència i la productivitat, sinó també garantir un ambient de treball més saludable i motivador per a totes les membres de l’equip.

En definitiva, la primera assemblea d’Eina Activa simbolitza un compromís ferm amb la millora contínua i la satisfacció laboral, posicionant-se com un model d’empresa que valora tant els seus processos productius com el benestar integral de les seves persones treballadores.