Integracio Sòciolaboral

Eina Activa Empresa d’Inserció neix l’any 2007 i ofereix al mercat diverses activitats productives, amb la finalitat de promoure la integració i la formació sòciolaboral de persones en risc d’exclusió social.

El nostre ADN

Vers un futur digne i la igualtat d’oportunitats.

Com ens organitzem

Equip directiu, organigrama i govern corporatiu.

Som una iniciativa social

Treballem amb i per persones

La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció

Dades anuals:

Professionals

Dones

No-binàries

Homes

Serveis de l’entitat