Estructura directiva

En aquest apartat s’inclou la informació més rellevant referent al nostre govern corporatiu, així com les reunions i acords del nostre patronat durant l’exercici vigent. Tanmateix s’inclou informació relativa la composició de l’equip directiu.

Consell Directiu

Presidència:
Pilar Bosch

Conseller Delegat:
Jordi Pascual

Secretaria:
Anna Suñer

Equip Directiu

Gerència:
Albert Rosa

Direcció Zona Nord:
Johnny Salas

Direcció Zona Sud:
Mirna Boix

Cap d’Administració i Finances:
Susanna Masó

Cap de Recursos Humans:
Gràcia Riera

Direcció Operativa:
Josep Ferrer

Informe Bon Govern

Descarrega’t el document aquí.

Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques
Organigrama Infància i família

Presència territorial

Actualment, Eina Activa compta amb més de 30 professionals distribuïts en diversos serveis i projectes que gestionem a les províncies de Girona i Tarragona.

Tarragona

Girona

Presència en xarxes

Xarxes d’àmbit local, nacional i internacional per promoure la innovació, la col·laboració i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit social.