La nostra història

Eina Activa EI és una empresa d’inserció que des de l’any 2007 genera diverses activitats econòmiques de béns i serveis, amb la finalitat de promoure la integració i la formació sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.

L’entitat està inscrita al Registre d’Empreses d’Inserció amb el número 32.

Memòries d’activitat