El projecte de Serveis, Obres i Manteniment (SOM) és un servei propi de l’entitat de Plataforma Educativa, gestionat per Eina Activa.

Consta d’un servei de reformes i instal·lacions integrals tant per l’habitatge com per a tota classe d’infraestructures amb un enfocament prioritari cap a l’habitatge social.

read more