El dimecres quinze de maig, Eina Activa va participar, de forma conjunta amb Fundació El 7 i Cooperativa Idària, en el projecte de digitalització del model de gestió de les unitats productives de Plataforma Educativa que lidera Vitum.

read more