Incuba Dones Barcelona és un projecte d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana i la cohesió social i que fomenta l’emprenedoria social femenina i l’autoocupació.

read more