Àrea internacional

Presència internacional i projectes

L’entitat, guiada pel seu compromís de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, intel·ligència límit, malaltia mental i les seves famílies, segueix amb atenció les evolucions de l’entorn europeu en relació amb aquesta comesa, tant en l’àmbit de les Institucions Europees com d’aquells fòrums des d’on es treballa per a la defensa dels interessos de les persones que atenem.

Així, la presència institucional d’Eina Activa EI, com a tal i/o en representació de l’interès de les persones amb qui treballem, es materialitza en les següents plataformes:

Text pendent d'actualitzar