Serveis per la indústria

Desenvolupem activitats vinculades amb el sector industrial creant llocs de treball protegits que s’ajusten a les necessitats de les empreses. Capacitem persones en risc d’exclusiò per desenvolupar posteriorment la seva tasca professional a través d’una inserció a una empresa ordinària