Recuperació i reparació de palets de fusta

Aquesta activitat permet recuperar i reutilitzar palets de fusta usats, reutilitzant-los per nous usos. Aquesta activitat constitueix un exemple d’economia circular i residu zero.