Projecte de Serveis, Obres i Manteniment (SOM)

11/08/2023 | General

El projecte de Serveis, Obres i Manteniment (SOM) és un servei propi de l’entitat de Plataforma Educativa, gestionat per Eina Activa.

Consta d’un servei de reformes i instal·lacions integrals tant per l’habitatge com per a tota classe d’infraestructures amb un enfocament prioritari cap a l’habitatge social.

L’estructura del projecte s’anirà desenvolupament al llarg de l’any amb les persones professionalitzades i amb la intencionalitat de generar nous llocs de treball per a persones amb situació de risc social.